560 lat temu urodził się patron Litwy – św. Kazimierz


Św. Kazimierz, fot. bpmuziejus.lt
560 lat temu, 3 października urodził się Kazimierz Jagiellończyk, święty Kościoła katolickiego, patron Polski i Litwy. Z tej okazji Muzeum Dziedzictwa Sakralnego w Wilnie przygotowało szereg wydarzeń kulturalnych – wystaw, wykładów, wycieczek, adresowanych zarówno do dorosłych, jak też młodszych odbiorców.


Św. Kazimierz Jagiellończyk
urodził się 3 października 1458 r. w Krakowie jako trzecie dziecko i drugi syn Kazimierza IV Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki. Jego wychowawcą był Jan Długosz, który napisał o nim, że „był młodzieńcem szlachetnym, rzadkich zdolności, godnego pamięci rozumu”. W wieku 13 lat wyruszył na Węgry, by przyjąć tamtejszą koronę królewską. Wyprawa jednak zakończyła się niepowodzeniem i powrotem królewicza do kraju. W latach 1481–1483, podczas pobytu króla na Litwie, Kazimierz jako namiestnik rządził Królestwem Polskim. Już wtedy odznaczał się sprawiedliwością i troską o ubogich, dbał także o bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne kraju. Na Litwie natomiast zyskał sobie wdzięczność wśród ludności i popularność ze względu na troskę o potrzeby mieszkańców, zwłaszcza biednych i pokrzywdzonych. Był człowiekiem głęboko wierzącym, życie kontemplacyjne łączył jednak z działalnością polityczną, przygotowując się do objęcia władzy w Rzeczypospolitej. Jego przygotowania do przejęcia rządów w Polsce przerwała śmiertelna choroba. Święty Kazimierz zmarł w Grodnie 4 marca 1484 r., mając niespełna 26 lat. Został pochowany w katedrze wileńskiej.

W 1521 r. papież Leon X wydał bullę kanonizacyjną, która jednak zaginęła. Dopiero w 1602 r. Klemens VIII wydał nowy dokument kanonizacyjny. Uroczysta kanonizacja odbyła się w Wilnie 10–12 maja 1604 r. Od 1636 r. święty Kazimierz jest głównym patronem Litwy. Wówczas też w katedrze wileńskiej urządzona została barokowa kaplica, do której przeniesiono relikwie św. Kazimierza.

W jaki sposób osobowość żyjącego ponad pięćset lat temu świętego królewicza może być aktualna dla współczesnego człowieka? Na to pytanie postara się odpowiedzieć prof. Vytautas Ališauskas, który we środę 3 października, o godz. 17.00 w Muzeum Dziedzictwa Sakralnego w Wilnie wygłosi wykład pt. „Św. Kazimierz i Litwa”.

9 października, o godz. 17.00 w Muzeum Dziedzictwa Sakralnego odbędzie się wykład dr. Mintautasa Čiurinskasa pt. „Św. Kazimierz i Wilno: koniec życia świętego królewicza i najwcześniejszy etap oddawania mu czci”.

Na 13 października zaplanowano wycieczki po Muzeum Dziedzictwa Sakralnego, katedrze wileńskiej (kaplica św. Kazimierza i kaplica Wołłowiczowska). Natomiast o 12.00 rodziny z dziećmi są zapraszane na zajęcia edukacyjne pt.: „Nasz królewicz – św. Kazimierz”. (Potrzebna jest wcześniejsza rejestracja pod nr. tel. 8 5 269 7803)

15 października będzie ostatnim dniem, w którym w Muzeum Dziedzictwa Sakralnego można zwiedzać wystawę pt.: „Arcydzieła historii kultu św. Kazimierza: Litwa – Włochy”. W tym dniu, z okazji zamknięcia wystawy, w godzinach od 11.00 do 18.00 można ją będzie zwiedzać za darmo.

Do Wilna z Włoch sprowadzone zostały unikatowe i niezwykle cenne eksponaty związane ze św. Kazimierzem. Na wystawie jest m.in. eksponowany srebrny relikwiarz z relikwiami świętego, który książę Wielkiego Księstwa Toskanii Kosma III otrzymał w darze od biskupa wileńskiego Mikołaja Stefana Paca. Wartość relikwiarza jest szacowana na kwotę 1 mln euro.

Na podstawie: diena.lt, bpmuziejus.lt