40. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża


Św. Jan Paweł IIm fot. ekai.pl
Dziś obchodzona jest 40. rocznica wyboru metropolity krakowskiego kard. Karola Wojtyły na papieża. Na Stolicę Piotrową został wybrany 16 października 1978 roku. Przybrał imię Jan Paweł II. Był pierwszym od 455 lat papieżem spoza Włoch i najmłodszym z papieży, jakich wybrano od półtora wieku. We wtorek, 16 października przebywający w Watykanie prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział we mszy św. przy grobie św. Jana Pawła II w bazylice św. Piotra w Watykanie.

W związku z rocznicą premier Polski Mateusz Morawiecki wraz z ministrami złożył we wtorek rano kwiaty pod Krzyżem Papieskim na Placu Piłsudskiego w Warszawie.

 „40 lat temu stał się cud. Najważniejszy wybór w historii Polski XX wieku dokonał się w Rzymie. Karol Wojtyła, Święty Jan Paweł II, jest pamiętany nie tylko jako zwierzchnik Kościoła, ale też wielki przywódca, który przyczynił się do krzewienia pokoju i wolności na całym świecie” – napisał we wtorek na Twitterze szef rządu polskiego.

Przypomnijmy, 16 października 1978 r. w ósmym głosowaniu trwające od 14 października konklawe wybrało na papieża arcybiskupa i metropolitę Krakowa, 58-letniego kard. Karola Wojtyłę – 264. zwierzchnika Kościoła katolickiego. Po raz pierwszy od 456 lat wspólnocie katolickiej przewodził papież, który nie był Włochem. Jan Paweł II był też pierwszym od 1903 r. papieżem, który nigdy nie był urzędnikiem Kurii Rzymskiej.

22 października na placu św. Piotra odbyła się uroczysta msza inaugurująca pontyfikat. W homilii nowy papież wezwał: „Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi”. Przesłanie to uważane jest za jeden ze społecznych i teologicznych fundamentów pontyfikatu.

29 października Jan Paweł II odwiedził Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej na Mentorelli. Była to jego pierwsza pielgrzymka. Jego pierwszą podróżą zagraniczną była podróż do Republiki Dominikańskiej, Meksyku i na Wyspy Bahama – w styczniu 1979 roku.

Papież Jan Paweł II jest największym podróżnikiem wśród dotychczasowych papieży. Pielgrzymka do Francji 14–15 sierpnia 2004 r. była 104. i zarazem ostatnią podróżą zagraniczną Ojca Świętego.  

Ogółem papież odwiedził raz lub wielokrotnie 132 kraje oraz około 900 miejscowości. W podróżach spędził 586 dni. W sumie poza Włochami przebywał prawie 7 proc. pontyfikatu.

Podczas wszystkich podróży zagranicznych przebył ponad 1 700 000 km, co odpowiada ponad 42-krotnemu okrążeniu Ziemi wokół równika lub prawie 4,5-krotnej średniej odległości między Ziemią a Księżycem.

Polska jest krajem, który papież odwiedzał najczęściej – dziewięć razy. Po raz pierwszy podróż do Polski odbył 2–10 czerwca 1979 roku. W jej trakcie odwiedził Warszawę, Gniezno, Częstochowę, Oświęcim, Kraków, Kalwarię Zebrzydowską, Wadowice i Nowy Targ. Podczas mszy na pl. Zwycięstwa w Warszawie Jan Paweł II wygłosił homilię, w której padły jedne z najsłynniejszych słów pontyfikatu: „Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”.

Siedem razy odwiedził USA i Francję, Meksyk i Hiszpanię – po 5 razy. W czasie podróży zagranicznych Jan Paweł II wygłosił ponad 2400 przemówień.

Najdalszą była 32. podróż zagraniczna – na Daleki Wschód i do Oceanii (18 listopada–1 grudnia 1986 r.), w czasie której papież przebył 48 974 km. Podróż na Daleki Wschód i do Oceanii była też najdłuższa, trwała 13 dni, 6 godzin i 15 minut. Na drugim miejscu pod tym względem znajduje się pielgrzymka do Ameryki Południowej (31 marca–13 kwietnia 1987 r.), która trwała 13 dni i 4 godziny. Na trzecim – siódma podróż do Polski – 12 dni, 11 godzin i 45 minut.

Jan Paweł II jest trzecim na liście papieży o najdłuższym pontyfikacie. Najdłużej panującym papieżem był święty Piotr – od ustanowienia przez Chrystusa głową Kościoła w roku 30 do męczeńskiej śmierci, datowanej na rok 64 bądź 67. Kolejne dwa najdłuższe pontyfikaty to pontyfikaty bł. Piusa IX (16 czerwca 1846 roku–7 lutego 1878 roku) – 31 lat, 7 miesięcy i 22 dni oraz Jana Pawła II trwający prawie 27 lat. Warto zaznaczyć, że – wyłączywszy św. Piotra – dwa kolejne najdłuższe pontyfikaty przypadają na grono dziesięciu ostatnich papieży (na ogółem 265).

Według watykańskich statystyk, rokiem największej aktywności Jana Pawła II w Rzymie był rok 1983, kiedy to odbyło się 49 audiencji generalnych. Jednakże najwięcej osób – 1 milion 585 tysięcy – słuchało papieża na audiencjach w 1979 roku, więcej nawet niż podczas uroczystości Roku Wielkiego Jubileuszu Kościoła katolickiego w 2000 roku, kiedy papież przemawiał do 1 miliona 463 tysięcy ludzi. Najmniej audiencji generalnych, tylko dziewięć, odbyło się w 1978 roku, kiedy to 16 października Karol Wojtyła został wybrany na papieża. Spotkał się wówczas na środowych modlitwach z 200 tysiącami wiernych.

Podczas swojej 27-letniej posługi Jan Paweł II ogłosił 14 encyklik, 14 adhortacji, 11 konstytucji apostolskich, 43 listy apostolskie, zwołał dziewięć konsystorzy, mianował 232 kardynałów (łącznie z ogłoszonymi 28 września 2003 r.), w tym 10 Polaków, kanonizował 478 świętych (w tym 9 Polaków oraz dwóch świętych związanych z Polską), beatyfikował 1318 błogosławionych (w tym 154 Polaków), przewodniczył 6 zgromadzeniom generalnym zwyczajnym synodu biskupów, jednemu zgromadzeniu nadzwyczajnemu synodu biskupów, siedmiu zgromadzeniom specjalnym synodu biskupów, przyjął ponad 1350 osobistości politycznych, spotkał się z wiernymi na ponad 1020 audiencjach generalnych.

Na podstawie: PAP, IAR