30-lecie „Magazynu Wileńskiego”


Fot. Wilnoteka
„Magazyn Wileński” – pierwsze niezależne polskie pismo na Litwie obchodzi w poniedziałek 30-lecie istnienia. 6 stycznia 1990 roku ukazał się jego pierwszy numer. Było to drugie w kraju niezależne pismo po „Atgimimasie” – gazecie niepodległościowego ruchu Sajudis, zarejestrowanej jeszcze w Litewskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej.

 


Pierwszy numer kolorowego pisma ukazał się w nakładzie 43 tys. egzemplarzy. Początkowo był to dwutygodnik. Od 26 lat jest to miesięcznik. W sumie ukazało się 431 numerów.

Pismo powstało z myślą o Polakach zamieszkałych na Litwie, ale też o Polakach repatriantach z Wileńszczyzny i ich rodzinach rozsianych po całym świecie. Dzisiaj miesięcznik ukazuje się w nakładzie 1 tys. egzemplarzy i większość wędruje za granicę: do Polski, USA, Kanady, Finlandii.

44-stronicowy „Magazyn Wileński” porusza aktualne tematy polityczne, społeczne, kulturalne, religijne, dotyczące oświaty polskiej, poprawnej polszczyzny, tradycji Wileńszczyzny.

Dużo miejsca poświęca się historii, pisze się również o bieżącym życiu Polaków mieszkających na Litwie. Ukazały się cykle reportaży: „Śladami Sienkiewiczowskiego «Potopu»”, „O dawnych dworkach polskich na Litwie”, „Z dziejów harcerstwa polskiego na Litwie”, „O Polakach z Litwy kowieńskiej”.

W 1991 roku wydawcy pisma założyli Wydawnictwo Polskie w Wilnie i zaczęli wydawać książki. Ukazało się kilkadziesiąt tytułów: tomiki poezji poetów wileńskich, przewodniki po Wilnie i Wileńszczyźnie, książki historyczne oparte na wspomnieniach i dokumentach, takie jak „Los wilnianina w XX w.”, czy „Wilniana z Syberią w tle”.Na podstawie: inf. wł.