3 zmiany w ustawie o Karcie Polaka


Fot. zpu.org
We czwartek Senat RP wprowadził trzy poprawki do ustawy o Karcie Polaka. Zaproponowano m.in., żeby Karta Polaka działała we wszystkich krajach świata.

Jedna z poprawek skraca z 90 do 30 dni termin, w którym właściwe organy mają obowiązek przedstawić informację czy wobec osoby wnoszącej o Kartę Polaka zachodzą okoliczności określone w ustawie, przemawiające za odmową przyznania karty.

Nowela zakłada też rozszerzenie działania Karty Polaka na wszystkie kraje świata. Karta potwierdza przynależność do narodu polskiego i obecnie jest przyznawana osobom polskiego pochodzenia żyjącym w 15 krajach za wschodnią granicą, powstałych lub odrodzonych po rozpadzie ZSRR, które nie uznają podwójnego obywatelstwa.

Trzecia zmiana dotyczy posiadaczy Kart Polaka, którzy przyjeżdżając do Polski z zamiarem osiedlenia się na stałe, dostaną bezpłatnie kartę stałego pobytu, po roku otrzymają obywatelstwo polskie, będą mogli liczyć na pomoc w okresie adaptacji.

Za nowelizacją, z poprawkami, opowiedziało się 77 senatorów, 3 wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciwko.

Teraz nowelizacja trafi z powrotem do sejmu.

O szczegółach dotyczących nowelizacji ustawy o Karcie Polaka opowiada senator Artur Warzocha w programie Kancelarii Senatu „O co chodzi w tej ustawie?”.

Na podstawie: senat.gov.pl