3 maja w Rykontach


Fot. organizatorów
3 maja – to święto konstytucji nie tylko teraźniejszej Rzeczypospolitej, jest to wspólne święto Polaków i Litwinów – 227. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791 – „testamentu Rzeczypospolitej Obojga Narodów”. Była to pierwsza nowoczesna ustawa zasadnicza w nowożytnej Europie i druga, po amerykańskiej, na świecie!
Otóż wczoraj, świętując 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę i Litwę w Wielofunkcyjnym Uniwersalnym Centrum w Rykontach Trocki Oddział Rejonowy Związku Polaków na Litwie wspólnie z Polskim Studiem Teatralnym w Wilnie uczcił tę ważną datę dla Obojga Narodów koncertem pieśni i poezji ściśle związanych z tą datą. Oprócz piosenek polskich zabrzmiały teksty po litewsku i oczywiście na zakończenie zabrzmiał tradycyjnie Mazurek 3 Maja, znany bardziej jako „Witaj majowo jutrzenko”.

Na sali widowiskowej w Rykontach dyrektor centrum Dariusz Niedźwiecki zaznaczył, że dzisiejsze święto jest wspólnym dobrem obojga narodów, Polaków i Litwinów, którzy przed 227. laty jednogłośnie poparli myśl współczenego prawa i państwa. Wiceprezes Trockiego Oddziału ZPL na Litwie i radna z ramienia AWPL-ZCHR w radzie samorządu rej. trockiego Teresa Sołowjowa złożyła świąteczne pozdrowienia i życzyła wszystkim narodom zamieszkującym rejon trocki, by były silne jednością i zgodne w sprawach najważniejszych.

Aktorzy Polskiego Studia Teatralnego wspólnie z reżyserem z Rykont Vidmantasem Veličką wprowadzili przybyłych gości w atmosferę i historię Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Dla Czesława Sokołowskiego, Moniki Jodko, Jarosława Królikowskiego i Pawła Matujzy z Teatru Studio to kolejny z występów o tematyce historycznej, niemnniej jednak granie dla publiczności litewsko-polskiej sprawia jeszcze wiekszą radość, gdyż, jak sami twierdzą, jest to kolejny mały krok ku wspólnej przyszłości.

Ważne, że nasze narody znowu sie zbliżają do siebie, wspominając naszą sławną historię oraz wspólnie stoją obok siebie, jak za czasów I Rzeczypospolitej i tak ma być.Edward Kiejzik
Materiał opublikowany bez skrótów i redakcji