270 tys. litów na projekty mniejszości


W roku 2011 litewskie Ministerstwo Kultury przeznaczy 270 tysięcy litów na wsparcie projektów mniejszości narodowych. Tymczasem Fundusz Wspierania Kultury, który również wspiera finansowo projekty mniejszości narodowych i do którego z prośbą o pieniądze zwróciło się Centrum Rosyjskiej Kultury, odmówił wsparcia.
Podobnie jak w ubiegłym roku i w tym odnotowano prawie półroczne opóźnienie w procedurze przyznawania dotacji na projekty przygotowane przez mniejszości narodowe. Kiedyś konkurs na te projekty ogłaszany był w listopadzie, a pieniądze wypłacane ubiegającym się organizacjom już na początku nowego roku. W tym roku ministerstwo odnotowało spore opóźnienie, konkurs ogłoszono dopiero w ostatnich dniach lutego. 

Zgłoszenia na dofinansowanie projektów można składać do 25 marca. Potem, w przeciągu dwóch tygodni zapadnie decyzja o przyznaniu środków lub odrzuceniu projektu. Pieniądze zostaną wypłacone najwcześniej w maju.

Minimalna suma dofinansowania wynosi 500 litów, maksymalna 20 tysięcy litów. Na pieniądze z budżetu Ministerstwa Kultury mają szanse projekty, które sprzyjają upowszechnianiu kultury mniejszości narodowych na Litwie i za granicą, a także te, które przyczyniają się do zwalczania dyskryminacji na tle etnicznym oraz walki z rasizmem. 

"Pod koniec ubiegłego roku zgłosiliśmy dwa wnioski o dofinansowanie do Funduszu Wsparcia Kultury - na wydanie publikacji pokonferencyjnej o Iosifie Brodskim, która odbywała się na Litwie, oraz na organizację "Dni współczesnej kultury rosyjskiej na Litwie"" - powiedział dyrektor Centrum Rosyjskiej Kultury Jonas Laniauskas. Jak informuje dyrektor placówki, otrzymano odpowiedź, że nie przewidziano dofinansowania żadnych projektów, ponieważ w tym roku środki rozdzielać będzie Ministerstwo Kultury. Jak wyjaśniają przedstawiciele Funduszu, nie może dojść do sytuacji, że dwie instytucje dublują swe działania i zajmują się dofinansowaniem mniejszości. W ubiegłym roku sytuacja była odwrotna, wtedy to ministerstwo odmawiało przyjmowania zgłoszeń, tłumacząc się brakiem środków.

W przypadku projektów Centrum Rosyjskiej Kultury pieniądze na realizację działań znajdą się, choć jak informuje ministerstwo będą dwukrotnie mniejsze z powodu ograniczonego budżetu.

W 2010 roku na projekty mniejszości narodowych i funkcjonowanie ośrodków skupiających mniejszości wydzielono 629 tysięcy litów. Co ciekawe, przed trzema laty 1,3 miliona litów. 

Na podstawie: delfi.lt