22 października 1918 roku w prasie


Rząd Polski. Jedna z najważniejszych cech niepodległego państwa. Dlatego też wyłącznie dla tej wiadomości „Kurier Warszawski” poświęca pierwszą stronę. Szczególną uwagę zwraca na siebie wpis obok nazwiska Józefa Piłsudskiego – „chwilowo vacat”.

„Kurier Warszawski” nr 292 z 22 października 1918 r.

Także „Kurier Warszawski” informował czytelników o wydarzeniach w Wilnie.

„Kurier Warszawski” nr 292 z 22 października 1918 r.

Jeśli Litwa już się cieszy niepodległością, to sąsiednie państwa wciąż jeszcze do niej dążą. W tym także i z północy – Łotwa i Estonia.

„Kurier Warszawski” nr 292 z 22 października 1918 r.

Ruch uchodźców w obydwie strony. Wojna zmieniła oblicze Europy i każdy próbuje się w niej odnaleźć, a przede wszystkim identyfikować się z własnym narodem.


„Kurier Warszawski” nr 292 z 22 października 1918 r.

Nowi biskupi, którzy będą odgrywali bardzo ważną rolę w życiu wiernych i całego państwa. Radosna wiadomość dla Wilna – ustanowienie Jerzego Matulewicza biskupem wileńskim. 

"Kurjer Warszawski" nr 292 i "Dziennik Wileński" nr 241 z dnia 22 października 1918 r.

Czy taka usługa jest nadal potrzebna dla dzisiejszych kobiet?

„Dziennik Wileński” nr 241 z 22 października 1918 r.