21 listopada - Światowy Dzień Telewizji


Fot. pixabay.com
21 listopada telewizyjni nadawcy publiczni i prywatni świętują Światowy Dzień Telewizji, ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1996 roku. Historia telewizji w Polsce rozpoczęła się w 1937 roku. Na Litwie telewizja publiczna wystartowała 20 lat później - w 1957 roku.
 
 


Światowy Dzień Telewizji został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu upamiętnienia obrad pierwszego Światowego Forum Telewizji, które odbyło się w Nowym Jorku, w siedzibie ONZ, w 1996 roku.
 
W tym dniu stacje telewizyjne na świecie emitują programy związane z zagadnieniami pokoju, bezpieczeństwa oraz rozwoju społecznego i gospodarczego. Promowane są także tematy związane z kulturą. Głównym zagadnieniem poruszanym podczas Światowego Dnia Telewizji jest wpływ telewizji na społeczeństwo. 

Prekursorem telewizji w Polsce był Jan Szczepanik zwany „polskim Edisonem". Wynalazca w 1897 roku opatentował w Brytyjskim Urzędzie Patentowym oraz w Stanach Zjednoczonych „telektroskop" — „czyli aparat do reprodukowania obrazów na odległość za pomocą elektryczności". Udoskonalone urządzenie pojawiło się na Wystawie światowej w Paryżu jako „telefot". 

Historia telewizji w Polsce rozpoczęła się w 1937 roku, kiedy w Warszawie została uruchomiona pierwsza eksperymentalna stacja telewizyjna. Miała ona charakter publiczny i nadawała program pod nazwą TVP1. Próbna transmisja telewizji odbyła się 26 sierpnia 1939 roku w Warszawie, z udziałem Mieczysława Fogga, zaś pierwszym filmem wyemitowanym przez przedwojenną telewizję polską była „Barbara Radziwiłłówna".

Na Litwie telewizja publiczna wystartowała w 1957 roku, choć na początku można było oglądać ją w promieniu 100 kilometrów wokół Wilna. Pierwsza publiczna demonstracja kolorowej telewizji na Litwie miała miejsce 26 lutego 1975 roku. Telewizja ciągle się zmienia, zmieniają się technologie i wymagania widzów. 
 
„Wraz ze wzrostem ilości treści wideo i dostępności do nich w Internecie oraz zmianą sposobu, w jaki są one postrzegane, zmienia się również rozumienie koncepcji telewizji” – mówi Martynas Vrubliauskas, specjalista z Bitės Profai. Podkreśla, że w przyszłości na przykład treści filmu będą tak bardzo spersonalizowane, że dwie różne osoby podczas oglądania tego samego filmu czy serialu będą mogły oglądać na ekranach zupełnie różne scenariusze.

Według Vrubliauskasa, jeżeli dziś film zamieszczony na platformie telewizyjnej jest ukończoną pracą, to w przyszłości będzie rozwijany jako oprogramowanie – będzie aktualizowany na bieżąco. Dzięki temu można będzie tworzyć wiele różnych wersji i demonstrować w zależności od tego, jaki gatunek widzowi bardziej się podoba.

Dzisiaj można już być pewnym, że tradycyjne piloty odejdą do lamusa. Z telewizorem będziemy się kontaktowali głosem wydając mu polecenia. Nie wykluczone, że będziemy się z nim komunikować niemal jak z ... człowiekiem, a odbiornik telewizyjny stanie się częścią naszego inteligentnego domu.

Na podstawie: delfi.lt, wikipedia.pl, polskatimes.pl