200. rocznica istnienia cmentarza bernardyńskiego


cmentarz bernardyński
Litewsko - polska Fundacja imienia Adama Mickiewicza ogłosiła rok 2010 rokiem Cmentarza Bernardyńskiego w Wilnie. Mija bowiem 200 lat od założenia nekropolii.
Cmentarz Bernardyński został założony w 1810 roku i jest drugą, najstarszą, obok Rosy, nekropolią wileńską. Upamiętniając 200. rocznicę założenia cmentarza Fundacja im. Adama Mickiewicza zamierza między innymi wydać monografię o cmentarzu z listą wszystkich znanych spoczywających tam osób, a także zorganizować konferencję poświęconą wspólnemu, polsko - litewskiemu, dziedzictwu kulturowemu.

Prace restauratorskie na Cmentarzu Bernardyńskim trwają od 2005 roku, przy czynnym udziale i wsparciu finansowym Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Odnowiono już ponad 120 zabytkowych pomników.

Litewsko - polska Fundacja imienia Adama Mickiewicza pragnie zwrócić uwagę na ogromne znaczenie Cmentarza Bernardyńskiego zarówno dla polskiej, jak i litewskiej kultury. Organizacja chce też uczcić pamięć spoczywających na nim wybitnych i zasłużonych dla kultury, nauki i życia społecznego postaci oraz zwykłych Wilnian.