20-lecie założenia Ochotniczej Służby Obrony Kraju


Żołnierze Ochotniczych Służb Obrony Kraju fot. www.kam.lt
17 stycznia na Litwie obchodzono uroczystości dwudziestolecia założenia Ochotniczej Służby Obrony Kraju, które powstały po wydarzeniach styczniowych 1991 roku. Rada Najwyższa Litwy przyjęła wówczas ustawę o założeniu Ochotniczej Służby Obrony Kraju, legalizując działalność ochotników. Na mocy ustawy społeczeństwo odradzającego się państwa mogło oficjalnie angażować się we wszelkie akcje i działania na rzecz obrony Litwy. W 1998 roku Ochotnicze Służby Obrony Kraju zostały przekształcone w Ochotnicze Siły Obrony Kraju, liczące dziś ponad 4500 żołnierzy ochotników i około 650 żołnierzy zawodowych.
Po wstąpieniu Litwy do NATO żołnierze zaczęli uczestniczyć w misjach międzynarodowych w Kosowie i Iraku. Obecnie przygotowują się do wyjazdu na misję do Afganistanu.

Jubileuszowe uroczystości założenia Ochotniczych Służb Obrony Kraju rozpoczęły się prezentacją sztandarów oddziałów. Następnie, zgodnie z tradycją, minister obrony państwa Rasa Juknevičien? wręczyła nagrodę przejściową - miecz  wzorowany na XIV-wiecznej broni. Uhonorowany nim został dowódca 301-ej kompanii Ričardas Aksamitas.

?W ciągu dwudziestu lat Ochotnicze Siły Obrony Kraju zmieniły się, odmłodniały. Te przeobrażenia widoczne są także w nowych zadaniach powierzanych żołnierzom - ochotnikom, które wykonują razem z żołnierzami zawodowymi. Wraz z sojusznikami NATO biorą udział w operacjach międzynarodowych. Świadczy to wielkim zaufaniu, zasłużonym ukierunkowaną i konsekwentną pracą? - powiedział podczas uroczystości dowódca Ochotniczych Sił Zbrojnych Romualdas Moldaris.

W uroczystościach, odbywających się na placu Niepodległości przy Sejmie Republiki Litewskiej, udział wzięli m.in. przewodniczący Sejmu RL Irena Degutien?, głównodowodzący Armii Litewskiej Arvydas Pocius, liczni posłowie na Sejm RL, dowódcy oddziałów, ochotnicy i ich rodziny oraz wielu innych gości.

Na podstawie: www.kam.lt

Komentarze

#1 4500 żołnierzy ? Mało.

4500 żołnierzy ? Mało. Myślałem, że Litwa ma przynajmniej z 10 tys. Polska armia zawodowa liczy 100 tys. żołnierzy + 20 tys. Narodowe Siły Rezerwy + art. 85 ust. 1 Konstytucji RP - ,,Obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona Ojczyzny". Czyli każdy Polak bez względu na wiek i płeć ma obowiązek obrony Kraju w razie wojny. Oprócz tego wszystkiego w Polsce jest zarejestrowanych legalnie ok. 300 tys. sztuk prywatnej broni palnej. Ciekawe czy na Litwie jest taki przedmiot w szkołach średnich - przysposobienie obronne ? W Polsce jest. Uczą na nim jak udzielać pierwszej pomocy, sygnałów alarmowych w razie wojny, zakładania maski przeciwgazowej, podstaw obrony przeciwpożarowej, rozpoznawania stopni wojskowych, nawet budowy bomby atomowej, wodorowej i neutronowej.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.