17 października 1918 roku w prasie


Uwolnienie Piłsudskiego, manifestacje, obwieszczenia Rady Regencyjnej – z punktu widzenia Wilna, to wszystko dzieje się gdzieś daleko, w Warszawie, Wiedniu, Magdeburgu. Ale jak bardzo wpływa na losy narodu i całego Państwa! O wydarzeniach pisze „Dziennik Wileński”:

„Dziennik Wileński” nr 237 z 17 października 1918 r.

W rocznicę rewolucji październikowej, która zmieni losy milionów ludzi i całych narodów, nadchodzą relacje zza wschodniej granicy. I nie zawsze są to przyjemne wrażenia z nowego, „socjalistycznego raju”.

„Dziennik Wileński” nr 237 z 17 października 1918 r.

Bracia Litwini jeszcze wątpią w możliwość powstania Państwa Polskiego, ale śledzą wszystkie wydarzenia powiązane z sytuacją wokół odzyskania niepodległości przez Polskę. W publikacji poniżej – tekst o wizycie przedstawicieli polski u cesarza Austro-Węgier.

„Lietuvos Aidas” nr 108 z 17 października 1918 r.

A w gazetach wileńskich w tym czasie znajdziemy wiele znaków wielokulturowości i wielojęzyczności miasta. Nawet w najbardziej prozaicznych informacjach, na przykład – w reklamach usług.

„Dziennik Wileński” nr 237 i „Lietuvos Aidas” nr 108 z 17 października 1918 r.