17 listopada - Światowy Dzień Wcześniaka


Most Zwierzyniecki w Wilnie, fot. vilnius.lt
Już po raz trzeci na świecie obchodzony jest Światowy Dzień Wcześniaka, a dla jego uczczenia najbardziej charakterystyczne budynki miast kuli ziemskiej zostają podświetlone na fioletowo. Litwa również włączyła się do tej akcji, podświetlając Most Zwierzyniecki oraz budynek administracyjny spółki Lietuvos energija.

Światowy Dzień Wcześniaka powstał z inicjatywy Europejskiej Fundacji na rzecz Opieki nad Noworodkami, EFCNI i obchodzony jest od 2012 roku. Dzięki Global Illumination Initiative od trzech lat 17 listopada ważne państwowe budowle, zabytkowe kamienice czy mosty podświetlane są na fioletowo, jako znak solidarności z najbardziej bezbronnymi dziećmi na świecie.

Wg danych Fundacji Wcześniak "Przedwczesny poród jest jedną z głównych przyczyn śmiertelności i zachorowalności niemowląt, przedwczesne urodzenie jest przyczyną słabszego rozwoju narządów wewnętrznych. Konsekwencją wcześniactwa w późniejszych latach mogą być również m.in. trudności w uczeniu się i zaburzenia ruchowe, mózgowe porażenie dziecięce, deficyt sensoryczny, problemy układu krążenia, cukrzyca i alergie. Przedwczesne urodzenie podwyższa także ryzyko zaburzeń umysłowych, w tym także w życiu dorosłym". 

Obecnie szacuje się, że na świecie co roku rodzi się 15 mln wcześniaków, a średnio jedno na dziesięć urodzeń jest przedwczesne. W Polsce rocznie rodzi się 314 000 dzieci, z czego 6,7% przedwcześnie. Prawidłowo rozwijający się płód osiąga dojrzałość między 38 a 42 tygodniem ciąży, natomiast wcześniak przychodzi na świat przed końcem 37 tygodnia. Zazwyczaj masa ciała wcześniaka urodzonego w 37 tygodniu ciąży nie przekracza 2500 g, w języku medycznym mówi się wtedy o "niskiej masie urodzeniowej". W celu poprawy jakości życia dzieci przedwcześnie urodzonych poprzez ujednolicenie standardów opieki na wcześniakami w całej Europie oraz opieki i wsparcia dla rodzin tych dzieci w 2011 r. w Parlamencie Europejskim w Brukseli podpisano "Apel o działaniu na rzecz zdrowia wcześniaków". 

Do inicjatywy Global Illumination Initiative włączyły się również Litwa i Polska. W Wilnie możemy zobaczyć podświetlony na fioletowo Most Zwierzyniecki oraz budynek administracyjny spółki Lietuvos energija. Polski znak solidarności z przedwcześnie urodzonymi dziećmi znajduje się na Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Więcej o problemie wcześniactwa tutaj.


 
Na podstawie: vilnius.lt, zdrowie.trojmiasto.pl, wiadomosci.wp.pl, who.int, wczesniak.pl