16 października 1918 roku w prasie


„Sądzę, że nasze bezpieczeństwo w tych czasach krytycznych zależeć będzie od bezpośredniego udziału kobiet w naszych obradach. Bez ich rady będziemy tylko na pół mądrymi” – pisze prezydent USA W.Wilson. Czyżby w tych samych dniach, gdy cały naród walczy o swą niepodległość, ważyły się losy równouprawnienia kobiet?

„Kurier Warszawski” nr 285 z 16 października 1918 r.

A poranne gazety szybko wprowadzały czytelników w bieg wydarzeń na całym świecie.


„Przegląd poranny” z 16 października 1918 r.

Wileńscy czytelnicy bardziej byli zainteresowani wszystkimi wydarzeniami w Polsce, szczególnie jeśli chodziło o wojsko i przedstawicielstwo narodowe.

„Dziennik Wileński” nr 236 z 16 października 1918 r.

A temat „Polacy wobec Litwy” chyba do dziś jest nie do wyczerpania na łamach żadnej z gazet. Tym razem prezentujemy wypowiedzi „Czasu”.

„Czas” nr 460 z 16 października 1918 r.

„Górnoślązak” przez reklamę zaś próbuje zachęcić do nauki geografii, tylko... czy to nadal będzie aktualne po kilku tygodniach?

„Górnoślązak” z 16 października 1918 r.