15 października 1918 roku w prasie


„Czas już najwyższy, by naród polski donośnym głosem wypowiedział się w sprawie ziem ongiś z Koroną polską zjednoczonych” - nawołuje „Nowa Gazeta”, podejmując temat określenia granic odrodzonej Polski i współpracy z państwami ościennymi w nowej, niepodległej realności.„Nowa gazeta” nr 354  z 15 października 1918 r.

Rada Regencyjna zaś przypomina, że za uroczystym złożeniem przysięgi idzie wykonanie obowiązku obrony Ojczyzny – najbliższe 2 lata nie będą latami pokoju, lecz walką o wytrwanie Niepodległej Polski.

„Monitor Polski” nr 176 z 15 października 1918 r.

Rząd Polski także zwraca się do władz okupacyjnych z prośbą o uwolnienie jednej z najważniejszych dla Wileńszczyzny osobowości – biskupa Michalkiewicza.

„Ziemia Lubelska” nr 499 z 15 października 1918 r.

„Ziemia Lubelska” nie tylko zaprasza na rozrywkę wieczorną, ale też podpowiada jak i gdzie można spędzić czas po spektaklu.

„Ziemia Lubelska” nr 499 z 15 października 1918 r.

Pisma krakowsie bawią nas humorem z rozkazów komendanta austriackiego.

„Nowa Gazeta” nr 354 z 15 października 1918 r.

A my wszyscy nie zapominajmy o nakazie sprzed 100-lat także i dziś:

„Ziemia Lubelska” nr 499 z 15 października 1918 r.