15-lecie Szkoły Sztuk Pięknych w Rudominie


Fot. Wilnoteka
Szkoła Sztuk Pięknych w Rudominie obchodzi 15-lecie. Rocznicę tę uczciła koncertem w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. W jubileuszowym koncercie połączyły się talenty uczniów, absolwentów placówki oraz nauczycieli. W holu DKP w Wilnie uczniowie klasy plastycznej zaprezentowali swoje prace.
 
 

 

Szkoła Sztuk Pięknych w Rudominie została założona w 2003 r. Początkowo placówka mieściła się w gmachu Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie. Pracę z uzdolnionymi dziećmi rozpoczęło czterech nauczycieli. W 2008 r. szkoła przeniosła się do nowego budynku.

Dzisiaj w szkole działają zespoły muzyczne, chór i orkiestry. Edukację pobiera ponad 230 uczniów. Działają tu klasy fortepianu, akordeonu, instrumentów dętych, smyczkowych, chórów i teorii. Uczą się tu dzieci nie tylko z Rudomina, ale też z okolicznych miejscowości. W ciągu 15 lat szkołę ukończyło 157 absolwentów, 128 kierunek muzyczny, 29 – plastyczny.

Dyrektor szkoły Jerzy Krupicewicz mówi, że szkoła dziś nie jest w stanie przyjąć wszystkich muzycznie i plastycznie uzdolnionych kandydatów. Zapewnia, że w najbliższych latach sytuacja ulegnie zmianie, ponieważ planowane jest przeniesienie szkoły do większego gmachu. Renowacja budynku, do którego przeniesie się placówka, rozpocznie się w przyszłym roku.

Absolwenci Szkoły Sztuk Pięknych w Rudominie kontynuują dziś studia na kierunkach artystycznych na Litwie i w Polsce. Wśród absolwentów placówki są już nauczyciele muzyki i plastyki.

Rodzice uczniów uczących się muzyki, śpiewu, gry na instrumencie są przekonani, że dzieci od najmłodszych lat powinny być umuzykalniane, gdyż buduje to ich kreatywność, poczucie piękna, pozwala wyrażać emocje.

Gra na instrumentach muzycznych sprawia wiele radości i dostarcza ogromnej satysfakcji. O tym mógł się przekonać każdy, kto przyszedł na jubileuszowy koncert Szkoły Sztuk Pięknych w Rudominie.Zdjęcia: Mateusz Mozyro
Montaż: Aleksandra Konina