15-lecie Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie


Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie, fot. wilnoteka.lt
Działające w Niemenczynie Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych obchodzi 15-lecie istnienia. Na okolicznościową uroczystość zaproszeni zostali przyjaciele i sympatycy ośrodka. We wtorek, 28 maja, w południe w kościele pw. św. Michała Archanioła w Niemenczynie odprawiona została msza św. Następnie wszyscy zostali zaproszeni do auli Centrum na koncert i wystawę.
Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie działa od 2004 r. Jest to ośrodek dla młodzieży i osób dorosłych z upośledzeniem fizycznym lub umysłowym. Początkowo na zajęcia w centrum przychodziło kilka osób, z biegiem czasu podopiecznych przybywało. Obecnie ośrodek ma około 40 wychowanków w różnym wieku, z różnych miejscowości rejonu wileńskiego. Są to Polacy, Litwini, Rosjanie, z każdym pracownicy centrum i wolontariusze rozmawiają w jego ojczystym języku.

W Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie odbywają się różnego rodzaju zajęcia twórcze i edukacyjne. Osoby niepełnosprawne śpiewają, tańczą, grają w spektaklach, wykonują przepiękne prace z papieru, drewna, gliny, włóczki. Wychowankowie niemenczyńskiego ośrodka uczestniczą w konkursach, festiwalach, kiermaszach odbywających się w rejonie wileńskim i w Wilnie. 

W 2013 r. znacznie poprawiły się warunki lokalowe Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie. Podczas modernizacji placówki budynek został ocieplony, powstała dobudówka, zakupiono nowe meble i wyposażenie. Do dyspozycji podopiecznych jest obecnie sala zajęciowa, gabinet kinezyterapii, aula, w której odbywają się spotkania towarzyskie, koncerty i próby.

Efekty tych codziennych zajęć i prób można było podziwiać podczas uroczystości z okazji 15. rocznicy działalności ośrodka. Podopieczni przygotowali program artystyczny i wystawę swoich prac. Wyświetlony został również film opowiadający o działalności Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie, jego podopiecznych i ich rodzinach. Autorem filmu jest operator i montażysta Wilnoteki, niemenczynianin Paweł Dąbrowski.