14 października 1918 roku w prasie


W Polsce – o niepodległości, w Europie – o zakończeniu wojny, na całym zaś świecie – niepokojące wiadomości o niebezpiecznej chorobie: grypie hiszpance. Niepokój w związku z epidemią dochodzi i do Polaków, w gazetach pojawiają się porady i wskazówki, czego nie należy robić, by nie zachorować.
„Czas” nr 458 i „Polak” nr 72 z 14 października 1918 r.

I kilka wiadomości o tym, kogo z więźniów politycznych już uwolniono, jak szybko polska prasa pozbędzie się nadzoru cenzury zaborczej oraz kiedy nareszcie nastąpi uwolnienie terenów polskich od okupujących je mocarstw.

„Ziemia Lubelska” nr 478 z 14 października 1918 r.

Rośnie świadomość obywatelska i społeczna doniosłych dla Polaków wydarzeń. Pojawia się zatem coraz więcej publikacji, mających na celu ukazanie siły narodowej, a także krytykowanie niektórych, niesprzyjających niepodległości, zachowań.

„Dziennik Wileński” nr 234 z 14 października 1918 r.

Prasa nie pozostaje obojętna na problemy szkolnictwa. Uważamy, że tekst jest ponadczasowy i aktualny także dziś.

„Kurier Lwowski” nr 476 z 14 października 1918 r.

A dla rozrywki – fraszkami o politykach bawi nas czasopismo „Polak” z Paryża:

„Polak” nr 72 z 14 października 1918 r.