100-lecie niepodległości Polski i Litwy w Poniewieżu


Fot. organizatorów
3 listopada w Poniewieżu uroczyście świętowano 100-lecie niepodległości Polski i Litwy. Impreza odbyła się w sali Szkoły Podstawowej dla Głuchych i Słabosłyszących. W ramach obchodów stulecia niepodległości zorganizowano Festiwal Kultury Polskiej „Złota jesień” w Poniewieżu. Na święto przybyli: Zastępca Ambasadora RP w Wilnie Grzegorz Poznański, I Sekretarz Wydziału Konsularnego Marta Olesińska, Mer Samorządu Poniewieża Rytis Mykolas Račkauskas, członek Rady Miasta, Przewodnicząca Komitetu Oświaty i Nauki Loreta Masiliūnienė, Prezes Zarządu Powszechnej Federacji Pokoju Raimondas Urbonas, Prezes Federacji Rodzin „O pokój i jedność na świecie” Aram Karagezian, Prezes Koła ZPL w Poniewieżu Regina Čirickaite (Regina Czyrycka). Regina jest prezesem poniewieskiej filii kiejdańskiego UTW, prowadzi w Poniewieżu lekcje języka polskiego.

Przybyłych gości witały prezydent klubu „Aktywne Kobiety” w Poniewieżu i dyrektor szkoły – Danute Kriszcziuniene i Irena Duchowska.

Po przemówieniach oficjalnych gości wystąpili: Śpiewaczo-Obrzędowy Zespół „Karczmiska” z Leopoldowa (kier. Janina Pioterczak), „Pogranicze” z Szypliszk  (kier. Józef Murawski), Chór Seniora „Pojezierze”, Grupa wokalna „Na mazurską nutę” z Ełku i Zespół „Kalina” z Kalinowa (kier. Daniel Szejda), ZT „Grandinėlė” (kier. Zita Rimkuvienė), Studium Taneczne „Lyra” z Tiltagaliai (kier. Odeta Petrauskienė), Austina Tamušėnaitė i Rytis Skindzera z klubu tańca sportowego „Rumba”, Andrzej Tinaszew z Ejszyszek, uczniowie Progimnazjum im. Alfonsa Lipniūnasa (kier. Loreta Palavenienė), modę zaprezentowała Atėnė Raskazovaitė (dizainer Aurelija Braždžiūnienė).

Prezes Powszechnej Federacji Pokoju Raimondas Urbonas podarował wszystkim uczestnikom imprezy specjalnie przygotowane na 100-lecie niepodległości Polski i Litwy chorągiewki w barwach polskich i litewskich, by podczas gratulacji przedstawiciele obu krajów mogli wymienić je między sobą. Wzajemne życzenia i uściski wypełniły salę, ogrzały serca i wywołały serdeczne i życzliwe uśmiechy na twarzach u zebranych.

Po koncercie cała sala śpiewała „Rotę”. „Sto lat” w rytmie walca w wykonaniu zespołów z Macierzy porwało do tańca gości siedzących w pierwszych rzędach...

Na zakończenie, tradycyjnie, przy wjeździe do szkoły, posadzono czerwonolistny dąb ofiarowany przez Gintautasa Šimkusa.


Fot. organizatorów

Uczestnicy są wdzięczni zespołom i organizatorom za piękną imprezę patriotyczną.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Materiał nadesłany. Bez skrótów i redakcji