100 lat szkolnictwa w Pakienie


Uroczystość wyświęcenia sztandaru Szkoły Podstawowej im. Cz. Miłosza w Pakienie, fot. vrsa.lt
W minioną środę w Szkole Podstawowej im. Czesława Miłosza w Pakienie odbyła się podwójna uroczystość – upamiętniono 100-lecie szkolnictwa w tej miejscowości oraz poświęcono szkolny sztandar.

Święto ropoczęto ceremonią przekazania i wyświęcenia szkolnego sztandaru. Widnieją na nim, na zielonym tle, patron szkoły – poeta, noblista Czesław Miłosz oraz jego słowa: „Co zdążysz zrobić, to zostanie...”. Sztandar poświęcił i całą społeczność szkolną pobłogosławił proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Ławaryszkach ks. Paweł Palul.

„Serdecznie dziękuję za taki cenny prezent dla szkoły i obiecuję, że ten sztandar będzie symbolem wartości, które są i będą fundamentem kształcenia w naszej szkole” – dziękując fundatorom sztandaru, powiedziała dyrektor Janina Nowickaja.

Z okazji podwójnego święta przygotowano prezentację o dziejach szkolnictwa w okolicach Pakieny oraz program artystyczny w wykonaniu uczniów i nauczycieli. Wystąpił szkolny zespół „Bursztynki”, który jest wizytówką nie tylko szkoły, ale też Pakieny i okolic.

W uroczystości licznie uczestniczyli uczniowie i ich rodzice, nauczyciele, absolwenci oraz goście honorowi: wicemer rejonu wileńskiego Teresa Dziemieszko, radny Stanisław Zajankowski, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” Józef Kwiatkowski. Na uroczystość do Pakieny przybyło wielu przyjaciół szkoły z Polski: proboszcz częstochowskiej parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej ks. Ryszard Umański, delegacje z Warszawy, Radomia, Suwałk oraz innych polskich miast i województw.

Dzieje szkolnictwa na terenach Pakieny i pobliskiej Kieny sięgają 1919 roku. Nauczanie dzieci odbywało się w pomieszczeniach, wynajmowanych u gospodarzy w Kienie, Pakienie, Rzepańcach. W latach 30. i 40. XX wieku była tu już Publiczna Szkoła Powszechna w Błahowieszczyźnie. Kierował nią Piotr Matuć. W 1946 r. szkoła otrzymała stały lokal w Kienie. Liczba uczniów i klas ciągla rosła, więc z czasem placówka została szkołą siedmioletnią. Budynek obecnej szkoły powstał w latach 1955–1959.

W 1999 r. szkoła otrzymała status szkoły podstawowej dziesięcioletniej. Z braku pomieszczeń nauczanie odbywało się na dwie zmiany. W 2003 r. rozpoczęto renowację budynku szkolnego (ze środków Banku Światowego, Stowarzyszenia „Wspólnota Polskia” i samorządu rejonu wileńskiego). 5 maja w 2005 r. szkołę po renowacji oddano do użytku.

Od 3 maja 2013 r. placówka nosi imię Czesława Miłosza.

Na podstawie: vrsa.lt