100 filmów o polsko-ukraińskim dziedzictwie


Kamieniec Podolski, fot. lt.wikipedia.org
Na Ukrainie powstaje cykl 100 filmów dokumentujących zabytki związane ze wspólną historią Polski i Ukrainy. Do końca listopada br. Stowarzyszenie Integracja Europa – Wschód wraz z polskimi i ukraińskimi partnerami zrealizuje projekt pn. „Polska i Ukraina. Śladami historycznego dziedzictwa”. Dokumentacja filmowa obejmie zarówno miejsca najbardziej znane, takie jak twierdza w Kamieńcu Podolskim, Chocim, Zbaraż czy Lwów, jak i te znane nieco mniej jak np. zamek w Podhorcach czy Złoczów.

„Wiele z nich popada w ruinę. Zabytkowe twierdze, zamki, pałace i kościoły to świadectwo wielkości dawnej Rzeczypospolitej” – wyjaśnia inicjator projektu szef Instytutu Polskiego w Kijowie Bartosz Musiałowicz. Jak dodaje, zaplanowane działanie ma pokazać skalę i rozmiar tej spuścizny, a jednocześnie potencjał państwa, w którym powstawała.

Długofalowym celem projektu jest promocja Polski i rozwój polsko-ukraińskiej współpracy na rzecz otwartego dialogu, poznania i zrozumienia historii w nawiązaniu do dziedzictwa kulturowego i historycznego dawnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

Inicjatywa skupia wiele środowisk i promuje historyczne dziedzictwo Polski i Ukrainy z wykorzystaniem nowoczesnych środków masowego przekazu, w tym filmu i internetu. 

Warto dodać, iż cykl będzie tworzony przy wykorzystaniu dronów. Dzięki temu powstanie unikalne archiwum rejestrujące stan zachowania polsko-ukraińskiego dziedzictwa historycznego na Ukrainie.Celem projektu „Polska–Ukraina. Śladami historycznego dziedzictwa” jest również zwrócenie uwagi na zły stan obiektów. „A jest on często krytyczny” – wyjaśnia ukraiński historyk dr Ołeksandr Ałfiorow. Dotyczy to, jak podkreśla, fortecy w Żółkwi, zamku w Podhorcach, ale też np. zamku w Klewaniu. Te zabytki, jak dodaje historyk, wymagają jak najszybszej interwencji.

Cykl krótkich filmów dokumentalnych będzie dystrybuowany zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie.

Inicjatywa jest realizowana pod kierownictwem Stowarzyszenia Integracja Europa – Wschód we współpracy z ukraińskimi partnerami: Winnickim Regionalnym Centrum Informacji „Kreatyw”, Winnickim Stowarzyszeniem Historycznym oraz LLC Ukrainian Communication Group.

Partnerzy w Polsce: Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach (oddział Muzeum Narodowego).

Do projektu zaproszono grono polskich i ukraińskich ekspertów, w tym historyków, publicystów, dziennikarzy, działaczy organizacji pozarządowych, grupy rekonstrukcji historycznych oraz specjalistów ds. organizacji profesjonalnych kampanii promocyjnych w TV i internecie.

Efektem podjętych działań będzie powstanie cyklu filmów (wraz z komentarzem ekspertów) promujących i upamiętniających 100 miejsc na Ukrainie z polsko-ukraińskim dziedzictwem historycznym.

Podsumowaniem przedsięwzięcia będzie międzynarodowa konferencja pod hasłem „Polska i Ukraina. Śladami historycznego dziedzictwa”, która zostanie zorganizowana we Lwowie.

Na podstawie: IAR, http://www.edua.eu/pl