„Trakcja Polska” połączyła się z „Tiltra Group”


Fot. www.wilnoteka.lt
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy zarejestrował zmianę nazwy spółki z „Trakcja Polska” na „Trakcja - Tiltra”. Powstała ona po połączeniu „Trakcji Polskiej” i litewskiej grupy „Tiltra”. Dzięki połączeniu spółka chce osiągnąć pozycję wiodącego gracza na rynku budowy infrastruktury transportowej w Europie Środkowej i Wschodniej.
Umowa o połączeniu działalności „Trakcji Polskiej” i „Tiltra Group” została podpisana 18 listopada 2010 r. 19 stycznia 2011 r. transakcję zatwierdziło Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zaś 11 lutego zgodę na transakcję wyraził Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W dniu 21 kwietnia br. transakcja została sfinalizowana.
 
„Trakcja Polska” jest liderem branży budowy infrastruktury kolejowej w Polsce, „Tiltra Group” AB i AB „Kauno tiltai” - to regionalna grupa zajmująca się budową infrastruktury transportowej w Polsce i na Litwie. Dzięki połączeniu planowany jest rozwój nowych obszarów działalności, między innymi w dziedzinie usług budowlanych dla sektora energetycznego, oraz dalsze umacnianie obecności firmy w sektorze budowy infrastruktury tramwajowej.

Transakcja oszacowana została na sumę 777,5 mln złotych (676 mln litów) i jest jedną z największych transakcji przeprowadzonych w krajach nadbałtyckich w 2011 r. Akcjonariuszem posiadającym największą ilość akcji pozostaje hiszpańska spółka „Comsa Emte. Wśród litewskich akcjonariuszy 12,502 procent akcji należy do litewskiej spółki inwestycyjnej „Invalda”, około 14 procent - do „Tiltra Group”, 4,5 procent - do „NDX energia”.

W ubiegłym roku „Trakcja Polska” miała 32,59 mln złotych skonsolidowanych zysków, które przypadły podstawowym akcjonariuszom. To dwukrotnie mniej niż w 2009 r.

Na podstawie: bns.lt., bankier.pl