Antypolskie wypowiedzi G. Songaily


G. Songaila: "oświadczenie o o poszanowaniu praw mniejszości narodowych na Litwie - podłe kłamstwo
W piątek, 19 stycznia, poseł na sejm litewski Gintaras Songaila upowszechnił komunikat prasowy, w którym ostrzeguje, że rada rejonu Wileńskiego zamierza złączyć szkoły litewskie z polskimi.
W swoim piśmie wymienia on wiele litewskich szkół rejonu Wileńskiego, które pomimo większej liczby uczniów, rzekomo mają być reorganizowane i złączone z polskimi szkołami.

G. Songaila także przypomina, że trzech członków Parlamentu Europejskiego z Polski i jeden z Węgier rozprzestrzeniają "Pisemne oświadczenie o poszanowaniu praw mniejszości narodowych na Litwie" w którym, według G. Songaily, "kłamią, że rząd Litwy postanowił w szkołach mniejszości narodowych zwiększyć minimalną liczbę uczniów i dlatego zostanie zamknięte więcej niż 100 szkół, w których nauczano w językach mniejszości".  

"Jest to szczególnie podłe kłamstwo, gdyż rząd Litwy celowo zmniejszył minimalną liczbę uczni w szkołach mniejszości narodowych. Zgodnie z decyzją rządu, dla klas szkół mniejszościowych są wystarczające zestawy 6 uczniów, zaś w i innych miejscach na Litwie 8-10 uczniów“ – pisze Songaila.

Z kolei rejon Wileński nazwał Gintarasa Songailę prowokatorem i oszczercą, a jego oświadczenie sprzecznym z rzeczywistością. "Informacja ta jest prowokacyjna, fałszywa, a także wzbudzająca napięcie etniczne" – pisze mer rej. Wileńskiego Maria Rekść w odpowiedzi na oświadczenie G. Songaily.  

Mer neguje opublikowane przez posła informacje o reorganizacji szkół litewskich i podkreśla, że dotyczy to tylko jednej szkoły z litewskim językiem nauczania, ośmiu polskich szkół, czterech polsko-litewskich oraz jednej polsko-rosyjskiej.  

Według pisma M. Rekść, uczniowie reorganizowanych szkół od września br. będą się nadal uczyli w swoich szkołach, zmieni się tylko ich status – staną się one wydziałami. Decyzja o reorganizacji szkół została podjęta w związku z licznymi wymaganiami Ministerstwa Oświaty dotyczącymi optymalizacji sieci placówek oświatowych.  

Samorząd rej. Wileńskiego zwrócił się do Prokuratury Generalnej z prośbą o rozważenie oświadczeń G. Songaily, gdyż „pobudzają one niezgodę narodową”.